Prednosti virtuelne kancelarije: Fizička adresa, poštansko sanduče, prosleđivanje pošte, otvaranje firme, knjigovodstvene i pravne usluge, izrada internet prezentacije za Vaše poslovanje…

1.

Virtuelni kancelarijski prostor

Obezbeđujemo vam digitalni radni prostor koji možete prilagoditi prema svojim potrebama. Imate pristup svim dokumentima, alatima i aplikacijama koji vam trebaju za efikasno obavljanje posla.

2.

Otvaranje firme

Otvaranje virtuelne firme podrazumeva osnivanje pravnog subjekta koji posluje pretežno putem interneta. Bez fizičke prisutnosti ili tradicionalnog kancelarijskog prostora.

Za razliku od tradicionalnih firmi, virtuelna firma može poslovati sa bilo koje lokacije koja ima pristup internetu. Ovo omogućava fleksibilnost i smanjenje troškova poslovanja.

3.

Virtuelni sastanci i timski rad (uskoro)

Organizujte sastanke putem video konferencija sa članovima vašeg tima ili klijentima širom sveta. Bez obzira na udaljenost, možete se povezati i komunicirati kao da ste u istoj prostoriji.

Naša platforma podržava timski rad kroz deljenje dokumenata, zadatke i kalendare. Ovo olakšava saradnju i koordinaciju između članova tima, bez obzira na njihovu lokaciju.

4.

Sigurnost i privatnost

Razumemo važnost sigurnosti vaših podataka. Zato smo uložili napore kako bismo obezbedili visok nivo zaštite vaših informacija i privatnosti.

5.

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge obuhvataju vođenje finansijskih evidencija i računovodstvenih transakcija za različite organizacije.

Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa, pripremu finansijskih izveštaja, obračunavanje poreza. Praćenje plaćanja i naplate, kao i savetovanje u vezi sa finansijskim pitanjima.

Ove usluge su ključne za praćenje finansijskog stanja i usklađenost sa zakonskim propisima.

6.

Pravne usluge

Pravne usluge obuhvataju širok spektar pravnih aktivnosti i savetovanja koje pružaju pravni stručnjaci, poput advokata ili pravnih savetnika.

Sastavljanje i tumačenje pravnih dokumenata, zastupanje klijenata u sudskim postupcima, savetovanje o zakonima i propisima. Rešavanje sporova, posredovanje u pregovorima, kao i pružanje opštih pravnih saveta i usluga.

7.

Izrada i održavanje internet prezentacije

Dizajniranje web sajta je mnogo više od pukog programiranja i tehničkih umeća. To je u stvari planiranje, grafički dizajn i iskustvo u strateškom marketingu.

Stručni smo za izradu internet prezentacija koji daju novu i moderniju sliku Vašem proizvodu i servisu.

Svaki rad počinjemo sa konsultacijama radi što boljeg razumevanja Vaših zahteva. Stvaramo web dizajn koji je vizuelno stimulativan, a ujedno i lak za korišćenje.