Vesti

Ko sve može da bude paušalac?

Ko sve može da bude paušalac

Paušalno oporezivanje rezervisano je samo za preduzetnike. Ako imate društvo ograničene odgovornosti ili udruženje građana ne možete računati na ovaj način obračuna i plaćanja poreza, koji podrazumeva krajnje pojednostavljenu administraciju.

Ipak, paušalno oporezovani ne mogu biti ni svi preduzetnici.

Uslovi za paušalno oporezivanje propisano su Zakonom o porezu na dohodak građana, članom 40.

Nemojte računati na paušalno oporezivanje ukoliko se bavite jednom od delatnosti sa sledećeg spiska

  • računovodstvo, knjigovodstvo i revizorski poslovi,
  • poresko savetovanje,
  • reklamiranje,
  • istraživanje tržišta,
  • trgovina na veliko (izuzev preduzetnika koji delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu ili prodaje samo proizvode koje je sam proizveo),
  • trgovina na malo (izuzev preduzetnika koji delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu ili prodaje samo proizvode koje je sam proizveo),
  • ugostiteljstvo – delatnosti hotela i restorana (izuzev preduzetnika koji delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu ili prodaje samo proizvode koje je sam proizveo),
  • finansijsko posredovanje,
  • aktivnosti u vezi s nekretninama.

Osim toga, ne možete biti paušalac ako u vašu delatnosti ulažu druga lica. Ovaj uslov u praksi se retko pojavljuje kao prepreka. Mnogo češće razlog “za ispadanje iz igre” je limit prometa koji preduzetnik može da ostvari tokom jedne kalendarske godine (od 1. januara do 31. Decembra iste godine) koji iznosi 6 miliona dinara.

Promet veći od propisanog povlači gubljenje statusa paušalca i obavezu vođenja poslovnih knjiga.

Takođe, ako se desi da preduzetnik ostvari promet veći od 8 miliona dinara u prethodnih 12 meseci (gledajući od svakog dana unazad, bez vezivanja za kalendarsku godinu), postaje obveznik PDV-a i automatski gubi pravo na paušalno oporezivanje.

Preuzeto sa: samsvojgazda.rs